Home Waarom MaestroLIVE? Product Eigenschappen Bedrijfstakken Kosten Gratis Testen Over ons Contact Blog en Nieuws Ondersteuning Login Portaal +44 (0) 1223 459 830

Wegonderhoud

Weginspecties, onderhoud en reparatie zijn de focusgebieden van locale overheden verantwoordelijk voor wegonderhoud. Veiligheid van de wegwerker en verkeer zijn ook super belangrijk. MaestroLIVE wordt momenteel ingezet bij grote wegonderhoudscontracten in het Verenigd Koninkrijk.

Weginspecties worden georganiseerd in MaestroLIVE werkproces. Een taak is aangemaakt voor elke inspectierit en de op maat te maken formulieren worden gebruikt om de uitkomsten van de inspectierit te verzamelen. Vooraf ingevoerde gegevens of repeterende gebreken zijn snel te selecteren in MaestroLIVE om zoveel mogelijk efficient de inspectierit te ondersteunen. Ingevoerde inspectiegegevens worden verzameld in een consequente vorm, wat later verzamelen en bundelen makkelijk maakt en een eenduidig inzicht geeft in historische data.

Wegonderhoud industry handled by MaestroLIVE

Geplande projecten wegonderhoud kunnen vooraf gepland en gebudgeteerd worden. Met behulp van MaestroLIVE's beheer kunt u effectief alle materialen, hulpmiddelen en werkers in het project coördineren en vinger aan de pols houden bij de vele individuele taken die bij elkaar het totale onderhoudsproject vormen.

Planner is in het bijzonder efficient in het managen van onderhoudsprojecten terwijl het systeem voor u voor vele maanden in de toekomst werk kan bevatten. Op elk willekeurig moment kunt u op deze manier accuraat aangeven wanneer een project klaar zal zijn en een volgend project zal starten, wat vertrouwen schept bij alle belanghebbenden.

Veiligheidsvoorschriften en procedures worden ook ondersteund door MaestroLIVE. Daar waar documentatie zoals risico analyses zijn vereist, kan MaestroLIVE deze documenten, indien noodzakelijk, direct tonen aan de betrokken buitendienst medewerkers. Keer op keer dezelfde documenten en taakgerichte documenten helpen de automatische gegevensverwerking zodat de correcte gegevensinvoer kan worden gedaan door de juiste mensen op de juiste plaats. Elke keer weer.

Wegonderhoud industry example usage of MaestroLIVE

Start met MaestroLIVE in een paar seconden en zet uw werkprocessen op in een paar minuten!

Bekijk hoe compleet MaestroLIVE werkelijk is door onze compleet omvattende, 30 dagen gratis test te gebruiken. Zet een domein op in een paar secondes en krijg toegang tot een wereld vol support en duidelijke voorbeelden.

Langer nodig dan 30 dagen? Contact het team en we organiseren dit!

Geen betaling info nodig.

de Bouw

Om geautomatiseerd vertragingen in het werkproces te voorkomen, gebruikt u MaestroLIVE om de voortgang te versnellen en te waarborgen waardoor u geld bespaart.

Winkelcentra

Plan uw onderhoudsschema, reageer snel op urgente zaken en bewaak consequent de opening- en afsluitroutines.

Wijkbeheer

Coördineer straatvegen en onderhoud zodat de leefbaarheid in de buurt verhoogd wordt en sta bewoners toe direct problemen te rapporteren in het werk/schoonmaakschema.

Wegonderhoud

Plan werk, middelen en materialen voor uw onderhoudsprojecten aan de wegen. Gebruik object management tools voor onderhoud van straatverlichting en verkeersborden.

Openbare ruimten & parken

Voorkom miscommunicatie en onduidelijkheden tussen managers en buitendienst. MaestroLIVE biedt een overzichtelijke oplossing om taken te coordineren.

Plaatselijk bestuur

Integreer naadloos het werk uitgevoerd door een 3e partij en gebruik MaestroLIVE om efficient de SLA tijden te meten.

Latest News

An update on functionality developments for the MaestroLIVE platform.

Read

This module we are particularly excited about. Think Microsoft Project, but embedded in MaestroLIVE.

Read

Blog

MobileWorks is continuously striving to improve the usability and functionality of MaestroLIVE, the latest changes are to the filter panel, multi select and actions.

Read

A guide to calculating the true cost benefit of using MaestroLIVE with some surprisingly good results...

Read

This new feature allows you to record and monitor contact related activity for building up a rich record of how you are interacting with the people in your CRM.

Read

Here are few interesting notes about BIDs starting with a little history, a high street review in the UK and some comments on the internet.

Read